Członkowie SOIT przyjęli „Kodeks dobrych praktyk SOIT”

Członkowie SOIT przyjęli „Kodeks dobrych praktyk SOIT”

Członkowie SOIT od kilku miesięcy pracowali nad stworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk SOIT – dokumentu wyznaczającego zasady uczciwej konkurencji, wysokie standardy etyczne dotyczące prowadzenia biznesu oraz relacje miedzy pracownikami, pracodawcami i klientami na rynku incentive travel. We wrześniu br. Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o przyjęciu treści Kodeksu Dobrych Praktyk SOIT. Kodeks obowiązuje wszystkich członków SOIT – zrzeszone agencje oraz ich pracowników i współpracowników.

Praktyczna rola kodeksu to uregulowanie współpracy w branży incentive travel, co dotyczy zapobiegania konfliktom interesów, uczciwej konkurencji i rzetelnej reklamy, ochrony własności intelektualnej, ochrony posiadanych danych, zapewnienia działań szkoleniowo-rozwojowych pracowników.

Jest to dokument ważny nie tylko dla członków SOIT, ale też ma szansę stać się wytyczną dla całej branży incentive. Haxel wdrożył dokument jako pierwszy, o czym z radością informujemy!

k