Incentive travelKongresyEventy firmoweVIP AdventureIncentive marketingIncoming DMC/PCO


Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT)

Członkostwo w Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel SOIT, w którym Krzysztof Pobożniak jest Vice-Prezesem ds. Edukacji.

Incentive Travel Agency Guarantee

Certyfikat „Incentive Travel Agency Guarantee" wydany przez Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT).

Organizator Wyjazdów Motywacyjnych

Tytuł "Rekomendowany Organizator Wyjazdów Motywacyjnych” – Certyfikaty Poland Convention Bureau i Warsaw Convention Bureau.

Profesjonalny Organizator Konferencji i Kongresów PCO

Tytuł "Rekomendowany Profesjonalny Organizator Kongresów PCO” – Certyfikaty Poland Convention Bureau i Warsaw Convention Bureau.

The Society of Incentive Travel Executives (SITE)

Członkostwo w międzynarodowej organizacji SITE zrzeszającej profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych.

OVATION Global DMC

Wyłączny Partner prestiżowej sieci OVATION Global DMC w Polsce. Partnerstwo, które pozwala odpowiedzieć na najwyższe wymagania klientów branży MICE.

Polityka jakości - 7 zasad

Respektujemy aktualne przepisy prawa w odniesieniu do wszelkich działań rynkowych względem naszych pracowników, klientów i kontrahentów. Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową turystyczną Signal Iduna Polska TU SA z sumą gwarancyjną 1 700 000 PLN oraz polisę OC Warta Extrabiznes z sumą gwarancyjną 1 000 000 PLN. Nasza reputacja jako organizatora incentive travel i doradcy w zakresie programów motywacyjnych wpływa również na ocenę działań współpracujących z nami podmiotów, dlatego: przestrzegamy zasad uczciwej i równej konkurencji rynkowej dostawców, respektujemy aktualne przepisy prawa w odniesieniu do wszelkich działań rynkowych względem naszych pracowników, klientów i kontrahentów.
Haxel Events & Incentive jest członkiem wielu branżowych stowarzyszeń i organizacji, co potwierdzają przyznane certyfikaty: Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) przyznało Haxel Events & Incentive prawo posługiwania się tytułem i znakiem „Incentive Travel Agency Guarantee”, certyfikat Profesjonalnego Organizatora Kongresów PCO rekomendowanego przez Urząd Miasta Krakowa, członek SITE - The Society for Incentive Travel Excellence, wyłączny Partner OVATION Global DMC w Polsce, członek MPI Meeting Professionals International, „Certificate Recommended Incentive Travel Company – rekomendowany organizator wyjazdów motywacyjnych i konferencji w Polsce” – certyfikat wydany przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, Certyfikat “Professional Conference Organisers” wydany przez Warsaw Convention Bureau (WCB).
Haxel Events & Incentive aktywnie angażuje się w działalność branżowych stowarzyszeń organizatorów incentive travel, promując najlepsze praktyki biznesowe i zwiększenie bezpieczeństwa organizacji wyjazdów motywacyjnych. Wspieramy rozwój zawodowy pracowników firm naszych klientów odpowiedzialnych za programy incentive w procesie doradztwa i partnerskiej współpracy. Proponujemy bezpłatny udział w targach branżowych (np. co roku zapraszamy na Targi EIBTM w ramach programu Hosted Buyers), a także udział w cyklicznych Warsztatach Haxela, pozwalających na poszerzenie wiedzy z dziedziny incentive marketing.
Wszystkie informacje związane z projektami naszych klientów i kontaktami z nimi traktujemy jako dane poufne. Nasza infrastruktura informatyczna jest właściwie zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych; zabezpieczenia te są stale aktualizowane. Architektura dostępu do informacji przez pracowników Haxel zapewnia, że do wrażliwych informacji związanych z zapytaniem lub realizacją zlecenia dostęp mają wyłącznie pracownicy zajmujący się projektem na zlecenie bezpośredniego przełożonego.
Wszystkie rekomendowane przez nas w programie miejsca i atrakcje są nam znane. Na etapie przygotowania wyjazdu projektem zajmuje się wskazany Project Manager, który jest również osobą kontaktującą z klientem. Od momentu zbiórki na lotnisku w Polsce do powrotu, grupie towarzyszą sprawdzeni i godni zaufania piloci zatrudnieni przez Haxel. Obsługą wyjazdów w miejscu docelowym zajmują się lokalni przewodnicy posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane prawem. W wypadku projektów szczególnie prestiżowych możemy zaproponować Haxel Incentive Concierge, czyli obsługę przez indywidualnego opiekuna klienta dostępnego 24/7 od momentu podpisania umowy.
Wspieramy naszych Klientów w analizie obecnych programów motywacyjnych lub lojalnościowych oraz w procesie ich modyfikacji i planowania na kolejne okresy. Realizujemy całość lub wybrane przez Klienta elementy procesu motywującej komunikacji (spersonalizowanej i niespersonalizowanej) do uczestników konkursów, kampanii i programów motywacyjnych. Naszym Klientom zapewniamy dostęp do naszych doświadczeń z wielu branż w obszarze motywacji i programów lojalnościowych.
Kontrolujemy proces przygotowania oferty na wszystkich etapach w taki sposób, aby oferta lub kosztorys zaprezentowana klientowi zwierała wszystkie elementy wskazane w zapytaniu ofertowym. Nasze dodatkowe propozycje są wycenione osobno i wyraźnie oznaczone jako opcjonalne. Przygotowując kosztorys dbamy o to, aby każdy z naszych lokalnych wykonawców zachował prawo do godziwego wynagrodzenia.

CSR

Zaufanie klientów jest dla nas najwyższą wartością, dlatego realizujemy to, co obiecujemy; a obiecujemy tylko to, co na pewno możemy zrealizować, dbając w ten sposób o jakość dostarczanej usługi na każdym etapie jej realizacji.
Przestrzegamy zasad uczciwej i równej konkurencji rynkowej dostawców; respektujemy aktualne przepisy prawa w odniesieniu do wszelkich działań rynkowych względem naszych kontrahentów.
Dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy; zapewniamy pracownikom rozwój zawodowy w zakresie przypisanych im obszarów odpowiedzialności i obowiązków.
W trosce o środowisko dbamy o zmniejszone zużycie wody; w naszych biurach staramy się maksymalnie ograniczyć korzystanie z urządzeń drukujących, a do drukowania wykorzystujemy papier z recyclingu.
Jako firma wspieramy zespół młodych sportowców z Uczniowskiego Klubu Sportowego P.S. SALWATOR w Krakowie; wybierając dostawców usług lokalnych we wszystkich zakątkach świata bierzemy pod uwagę przestrzeganie praw człowieka i szanujemy ich prawo do uczciwego zarobku; podczas realizowanych przez nas wyjazdów motywacyjnych na całym świecie staramy się wspierać rozwój lokalnej społeczności przez prowadzenie różnych działań rozwojowych lub pomocowych.